Om Östanlid

Vi förvärvade Östanlid på Munsö 1999. En jordbrukfastighet utan hus, bestående av fruktodling, åker och lite skog. En tidig dröm blev möjlig och en intensiv period vidtog. Ett gammalt timmerhus skulle flyttas, ritas om till bostad och byggas upp igen. Ekonomibyggnad uppfördes lite senare, för fruktlager, ateljé, galleri, snickeri … idéer tog form, förändrades och mognade under några år.
Fruktträdgården är ett kulturarv som fanns här före oss, den vill vi vårda och även låta andra inspireras av. Blommande fruktträd hör till landskapsbilden på Mälaröarna, en gång “Stockholms skafferi”. Varje träd som måste fällas för byggnader och väg var ett noggrant övervägande. Ett äppelträd som vuxit under kanske 60-70 år bör man känna aktning för, inte minst av respekt för de som arbetat och vårdat före oss. Nu planterar vi nya träd, det ger en fin känsla, en tro på framtid.

         Yogalivsstil

Här har vi under många år arbetat för att skapa en mötesplats också för mänskligt växande, hälsa och utveckling, med en grund i yogafilosofin som säger oss att allt hör samman, att både människor, djur, växter och hela vår jord hör till samma familj. För att hela familjen ska må bra behöver vi hjälpa varandra. Många upplever stress och utbrändhet idag, både människor, djur och växter. Då kan det vara dags att stanna upp och hitta vägar till en livsstil som utvecklar vårt gemensamma samhälle i en riktning som passar hela “familjen” bättre.
Vi tar emot besök av både enskilda och grupper. Vi gör program för till exempel konstföreningar och skolor och skapar personliga event för dig och dina vänner. Man kan prova på drejning och skulptera i lera, göra en rundtur i odlingarna, lära sig om ympning och prova på själv, om tiden är den rätta. Kanske vill man också stanna upp och stilla tankarna i några enkla och grundläggande Yoga-mindfulness övningar, för att hitta sitt lugn och stärka sin närvaro i kropp och själ. Vi ger kurser där vi lär ut Yoga-mindfulness metoder och livsstil. I samarbete med Growth Health & Care AB gör vi en årlig Yoga-mindfulness festival sista helgen i augusti. Med inbjudna föreläsare, “prova på” övningar, vegetariskt kök och mycket mera. Yoga´s filosofi eller livsstil omfattar förstås mycket mer än kroppsliga övningar på mattan, eller stilla meditation. Yoga rör hela livet, det lugn och den styrka vi kan nå tar vi med oss i vardagen, för att skapa ett bra, aktivt och hållbart liv  för oss själva och för andra, ett liv vi trivs med.

Kreativitet

Att skapa är en del av livet, det gör vi hela tiden, mer eller mindre medvetet. Att hitta sin egen kreativitet, den som kommer från mig själv, ur mina egna erfarenheter, kan vara en viktig del i att må bra. Vårt språk är inte bara ord, vi både uttrycker och tar emot så mycket också på andra sätt…

 

Odling

Att odla kan, förutom färsk och sund mat betyda kontakt med kultur och traditioner och ge en upplevelse av helhet och samhörigheten mellan allt levande. Att så ett frö i jorden när marken vaknar på våren, vattna, rensa och sköta om, se allt som fanns lagrat i det lilla fröet slå ut som en blomma eller en grönsak. Sedan till hösten när allt vissnar ner samla några frön att spara till nästa år. Kretslopp – hållbarhet i liten skala! Vi provar och experimenterar, lär oss nytt av ren nyfikenhet. Gör nya äppelträd av ympris och frösådda grundstammar och ympar päron på rönn i skogen, bara för att se om det går! (Det gör det).

 

Om oss

– Jag började praktisera yoga och meditation för Bikash Acharya i början av 90-talet och har sedan byggt vidare med en utbildning till Yoga-mindfulness lärare på institutet Growth Health & Care AB. Jag är även utbildad kognitiv psykoterapeut dipl. och skapande pedagog. I mitt arbete med och för andra människor har vi genom åren haft stor glädje och nytta av Yoga-mindfulness. Jag håller sedan flera år Yoga-mindfulness terminskurser i Östanlids regi, i nära samverkan med Growth Health & Care AB. Sedan början av 70-talet har jag även arbetat konstnärligt som keramiker.

Bo Lundaahl
Yogalärare, skapande pedagog, konstnär, fruktodlare, KBT terapeut dipl.

 

 

– Jag är legitimerad läkare, utbildad på Karolinska Institutet, Stockholm. Jag har därefter utbildat mig vidare till allmänläkare och driver nu tillsammans med kollegor en vårdcentral. Jag har praktiserat yoga-mindfulness under många år och ser det som ett mycket bra redskap för egenvård. Jag har utbildat mig till Yoga-mindfulnesslärare på Institutet Growth Health & Care AB och undervisar nu i anatomi/rörelselära på denna utbildning. På våra träffar på Östanlid berättar jag ofta om yoga och yogalivsstil ur ett medicinskt perspektiv. Jag trivs också i vår trädgård, där jag sår och planterar.

 

Siv Lundaahl
Allmänläkare, yogalärare, föreläsare, fruktodlare

 

 

Designed by Presenzo

                                                                                                         Copyright © 2016 Östanlid