Varför psykoterapi?

 

Ibland blir vi överväldigade av stress, oro och ångest och behöver hjälp att komma vidare. Även om vi har den kraft vi behöver inom oss kan det ibland vara mycket svårt att se möjligheterna. Vi upplever kanske att vi fastnar, att vi är offer under omständigheter vi inte kan påverka. Ibland måste vi acceptera och gå vidare, men ofta ser vi inte vägarna till förändring.

Då kan olika former av terapi vara en hjälp. Jag arbetar själv med kognitiv terapi (KBT) och ser det som ett komplement till mitt arbete i yoga-mindfulness, ett sätt att ta hand om en akut situation när livet och vardagen blir övermäktig. Ofta är också olika former av kriser en möjlighet att uppleva oss själva och vår omvärld på ett nytt sätt.

Kognitiv terapi utgår ifrån våra tankar och antaganden om oss själva, vår omvärld och det vi upplever. Terapeut och klient undersöker och kartlägger tillsammans för att förstå klientens tankar, känslor och handlingar. Man identifierar och förändrar negativa, icke funktionella tankemönster och beteenden. I KBT fokuseras främst på nuet – vad det är som gör att problemet vidmakthålls idag, men tidigare erfarenheter och vår livshistoria är ofta mycket viktiga för förståelsen av hur vi fungerar idag.

Om du vid något tillfälle tror att kognitiv terapi kan vara till hjälp för dig är du välkommen att ta kontakt via mail info@ostanlid.se så hör jag av mig.

Jag har en grundutbildning i Kognitiv Beteende terapi (KBT) på Svenska institutet för Kognitiv Psykoterapi. Jag tar emot för individuella samtal i centrala Stockholm, men ordnar även vid behov möjlighet att ta emot för samtal på Ekerö.

Bo Lundaahl, kognitiv terapeut dipl.

Designed by Presenzo

                                                                                     Copyright © 2016 Östanlid