Keramiken

Av lera gjorde kanske människorna sina första kärl, för att tillreda mat och hålla vatten. Man skapade, efterliknade världen, gjorde gudabilder. Av berg, sten och jord, finmalet av isar och jordens rörelser under tusentals år, än idag samma material på våra bord. Jord, vatten, luft och eld, det räcker.

1971 besökte jag som ung konststuderande Bernard Leach´s Pottery i St Ives, England. Leach var den ännu levande legenden som tagit studiokeramiken från Öst till Väst. Via Michael Cardew i Cornwall kom jag sedan som lärling till John Maltby i Devonshire. Här hamnade jag i en för mig helt ny värld, så skild från konstskolans liv. Hos en studiokeramiker, kunnig i konsthistorien, utbildad skulptör och med en skolning i den Anglo-Orientaliska keramiska traditionen. Medeltida engelskt lergods, modern studiokeramik, industriporslin från Wedgwood & Sons mötte här den österländska keramiken, Korea, Japan, Persien, Kina. Jag hade glädjen att växa i den miljön, den gav mig ett språk och utvecklade känslan för material och teknik. Jag minns hur jag lyssnade vid “teabreak”, under doftande vita rosor i pergolan bakom det stora gamla huset med vasstak. 1973 startade jag i egen ateljé.

Fotograf: Kenneth Bengtsson - Ekerö Bildbyrå

Produktion

Det uttryck jag söker finns i det enkla, okomplicerade och det gäller även metoderna att nå dit. Jag arbetar med både lergods, stengods och porslin, vilket ger mig både det grova och mustiga, med mättade färger och det tunna, förfinade, transparenta. Jag använder allt mindre av glasyrer, låter ibland föremålen påverkas och färgas enbart av elden, arbetar nu ofta med rena oxider, krossad sten och glas direkt på leran; kobolt, koppar, järn, olika bergarter, ibland täckta med en tunn glasyr av aska. Att jag efter många år fortfarande använder den arbetskrävande metoden att bränna med ved har att göra med närhet, kontakt med material och process och att resultatet inte kan uppnås på annat sätt. Godset får i denna bränning en “naturlig” lite slumpmässig färgton beroende på att föremålen står mitt i elden, i öppen låga. Aska virvlar med lågorna, avsätter sig på godset och smälter till en tunn glasyr.

Välkommen till Ateljé och Galleri!

Bruksgods och unika ting

Fotograf Lars Törvall
Fotograf: Lars Törvall

Skulptur

       curriculum vitae

1972 – 73 Lärling hos John Maltby, Devon, England.

1974 Egen ateljé Lisselgården, Värmland

1993 Ny ateljé Munsö, Ekerö, Stockholm.

2004 Ny ateljé Östanlid, Ekerö, Stockholm

 Stipendier

1978 Svensk Forms resestipendium (Europa)

1982 Bildkonstnärsfondens arbetsbidrag

1983 Konsthantverkarnas Vänner stipendium

1984 Bildkonstnärsfondens arbetsbidrag

1987 Bildkonstnärsfondens arbetsbidrag

1994 Bildkonstnärsfondens arbetsbidrag

Separatutställningar i urval

1979 Borås Konstmuseum

1980 Konsthantverkarna upa, Stockholm

1981 Värmlands Länsmuseum, Karlstad

1981 Galleri Mors Mössa, Göteborg

1982 Marks Konsthall, Kinna

1983 Konsthallen, Härnösand

1988 Rydal Museum, Borås

1990 Ekebyhov Slott, Ekerö

1996 Värmlands Konsthantverkare, Karlstad

1996 Ekebyhov Slott, Ekerö

1997 Marks Konsthall, Kinna

1997 Konsthantverkarna upa, Stockholm

2000 Galleri Per Ols, Sandviken

2012 Ekebyhov Slott, Ekerö

Samlingsutställningar i urval

1979 Skålen Röhsska Museet, Göteborg

1980 Konsthantverk 80, Kulturhuset, Stockholm

1982 Scandinavia – Japan, Craft and design exibition, Kanasawa, Japan

1985 Skål och Kanna, stipendiatutställning, Gummesons galleri, Stockholm

Designed by Presenzo

                                                                                                         Copyright © 2016 Östanlid