Growth Health & Care AB https://mindfulgrowth.com Behandling, utbildning och forskning. För individer, grupper och företag. Utbildar och handleder bland annat yoga-mindfulness lärare.

 

Yoga-mindfulness Centrum Stockholm info@yogamindfulnesscentrum.se

 

Yoga-mindfulness Centrum Oskarshamn och företaget Hälsa och Liv. https://www.halsaochliv.se Pia Karlsson – Välkommen till Oskarshamns Hälsa och Liv! – För dig som vill hitta hälsa, harmoni och glädje i livet.

 

Yoga-mindfulness Centrum Udevalla https://sv-se.facebook.com/Yogamindfulnesscenter1

 

 Ur tidningen Yoga för Dig: Cecilia Alm “Låt streamade yogaklasser kosta” och intervju med Kristin Kaspersen  “Om att välja sina tankar”